Architekt Maciej Hyz - Perspektywa - wizualizacja.
Perspektywa - wizualizacja.
Architekt Maciej Hyz - Perspektywa - zdjęcie z budowy, kwiecień 2015 r.
Perspektywa - zdjęcie z budowy, kwiecień 2015 r.
Architekt Maciej Hyz - Elewacja frontowa - zdjęcie z budowy, kwiecień 2015 r.
Elewacja frontowa - zdjęcie z budowy, kwiecień 2015 r.
Architekt Maciej Hyz - Widok od ulicy - zdjęcie z budowy, kwiecień 2015 r.
Widok od ulicy - zdjęcie z budowy, kwiecień 2015 r.
Architekt Maciej Hyz - Elewacja frontowa - stan pierwotny, marzec 2014 r.
Elewacja frontowa - stan pierwotny, marzec 2014 r.
Architekt Maciej Hyz - Widok od ulicy - stan pierwotny, marzec 2014 r.
Widok od ulicy - stan pierwotny, marzec 2014 r.
Architekt Maciej Hyz - Widok od ulicy - wizualizacja robocza.
Widok od ulicy - wizualizacja robocza.
Architekt Maciej Hyz - Widok południowo-wschodni - wizualizacja robocza.
Widok południowo-wschodni - wizualizacja robocza.
Facebook Pinterest Instagram